چه باید بکنید هنگام انتخاب یک گاز فشرده پزشکی

- Apr 28, 2018-

هنگام خرید یک گاز پانسمان پزشکی چه باید توجه کرد؟ تولیدکنندگان زیر پانسمان مارپیچ برای هر کس در مورد صحبت کردن:

با توجه به اینکه محصولات پزشکی به طور استاندارد و خاص نیاز به مشخصات بیشتری دارند، صرفنظر از اینکه چه محصول نیاز به توجه بیشتر به هنگام خرید حاد دارد، در هنگام انتخاب یک فشرده سازی گاز پزشکی، چیزی وجود دارد. نقاط اصلی تجزیه و تحلیل

1. هنگام انتخاب فشرده سازی گاز پزشکی، ما باید یک محل رسمی یا آن را با قیمت پایین خریداری کنیم تا از خرید محصولات غیر بهداشتی که ممکن است بهبود زخم بیمار را تحت تاثیر قرار دهد یا شدت زخم را افزایش دهد.

2. هنگام خرید، می توانید بگویید که آیا محصول سفید شده یا حاوی ناخالصی ها در محصول با تماشای رنگ محصول و شکل کلی محصول است.

3، گاز فشرده نیز می تواند لمس شود تا احساس استفاده از مواد از محصولات خود را مطابق با استانداردهای شما استفاده کنید، فقط با محصولات خوب تنفس برای بیماران بهتر است؛

4. هنگامی که استفاده می شود، گاز فشرده سازی آن باید تحت شرایط نگهداری آن خشک شود. اگر مقدار رطوبت گاز فشرده تعداد زیادی از تسریع باکتری را تولید کند، اثرات آن را تحت تاثیر قرار می دهد.